Polityka prywatności

Witamy w („Witryna”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, szczególnie podczas prowadzenia działalności. Niniejsze ustawienie naszej konfiguracji prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny („Odwiedzający”), którzy ją odwiedzają bez rzeczywistej transakcji biznesowej i Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu realizacji transakcji biznesowej w Witrynie i oferują z różnych usług przez (łącznie „Usługi” ) („Upoważnieni klienci”).

„Dane osobowe dotyczące wyników”

odnosi się do wszystkich informacji, które identyfikują lub mogą służyć do identyfikacji, kontaktują się lub lokalizacji osób, do których należą takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profil finansowy, ubezpieczenie społeczne numer telefonu i informacje o zabezpieczeniu kredytu. Informacje pochodzące od użytkowników nie zawierają informacji zbieranych anonimowo (tj. bez weryfikacji indywidualnego użytkownika) ani informacji demograficznych niezwiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone? </rozpiętość>

zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich naszych Gości. Gromadzimy podane dodatkowe informacje od naszych Upoważnionych klientów: cele i działy, adresy, numery telefonów i adresy e-mail Upoważnionych klientów, charakter i wielkość działalności oraz charakter i wielkość zasobów klientów, które Upoważniony zamierzają kupować lub sprzedawać.

Jakie organizacje zbierają informacje? </rozpiętość>

Korzystanie z naszego zewnętrznego źródła informacji, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firma obsługująca karty kredytowe, izby rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak kredyty, ubezpieczenia i usługi depozytowe, mogą zbierać te informacje od naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Nie kontrolujemy, w jaki sposób te strony zewnętrzne dostarczają takie informacje, ale prosimy o ujawnienie, w jaki sposób dane osobowe przekazywane im przez Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Niektóre z tych stron mogą być pośrednikami, które są wyłączne jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie są zarządzane, nie służą ani nie przekazywanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe?

Używamy danych osobowych umożliwiających uzyskanie w celu realizacji Witryny, tworzenia ofert usług oraz realizacji zamówienia i sprzedaży w Witrynie. otrzymywanie wiadomości e-mail do Odwiedzających i Upoważnionych Klientów w sprawie badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacji związanych z tematyką Witryny. Następnie również tekst Dane Osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Upoważnionymi Klientami w odpowiedzi na określone zapytania lub w celu dostarczenia dostarczanych informacji.

Komu mogą udostępniać informacje?

Dane osobowe dotyczące Upoważnionych klientów mogą być udostępniane innym Upoważnionym klientom, którzy obserwują potencjalne zdarzenia z innymi Upoważnionymi klientami. udostępniać zagregowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów, nasze agencjom stowarzyszonym i obsługującym dostawcom. Istnieje również możliwość „zrezygnowania” z otrzymywania informacji lub kontaktu z nami lub przez dodatkową agencję interakcji w naszym.

Jakie znaczenie mają dane osobowe?

Informacje pochodzące z pobierania osób gromadzone przez są dostępne i nie są dostępne dla osób korzystających z usług firmy, z których wynika, że są wykorzystywane.

Jakie opcje są dostępne dla Odwiedzających w zakresie wewnętrznym, zewnętrznym i szczegółowym?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą z otrzymywania niezamówionych informacji lub kontaktowania się z nami i/lub współpracujący z agencjami stowarzyszonymi, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z prowadzeniem lub kontaktując się z nami pod adresem

Czy w Witrynie używane są pliki cookie?

Pliki cookie są używane z różnych przyczyn. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu pozyskiwania informacji o potrzebnychach naszym Gościom i usługom, które wybierają. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, witryna nie jest używana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Upoważnionego Klienta.

W jaki sposób skorzystać

będzie nadal zawierać partnerstwa i inne powiązania z wieloma dostawcami. Tacy dostawcy mogą mieć dostęp do pewnych Danych Osobowych na zasadzie ograniczonej wiedzy w celu oceny Upoważnionych Klientów pod kątem kwalifikowalności do usługi. Nasza polityka prywatności nie obejmuje gromadzenia ani wykorzystywania tych informacji. Ujawnienie danych osobowych w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy dane osobowe w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub wezwania sądowego lub wezwania organu ścigania do ujawnienia informacji. Ujawnimy również Dane osobowe, gdy będzie to uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów.

W jaki sposób Witryna zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką bezpieczeństwa i praktykami. Dane osobowe naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którym podano hasło w celu uzyskania dostępu do informacji. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione za pomocą protokołów szyfrowania, stosowanych w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy uzasadnione handlowo środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są podatne na błędy, manipulacje i włamania, i nie możemy zagwarantować ani zagwarantować, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Upoważnionych klientów za takie zdarzenia.

W jaki sposób Goście mogą poprawić wszelkie nieścisłości w danych osobowych?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą kontaktować się z nami w celu aktualizacji Danych Osobowych na ich temat lub skorygowania wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres

Czy odwiedzający może usunąć lub dezaktywować dane osobowe zebrane przez Witrynę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Upoważnionym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych Osobowych z bazy danych Witryny poprzez kontakt z . Jednak ze względu na kopie zapasowe i rejestry usunięć usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania pewnych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba, która poprosi o dezaktywację danych osobowych umożliwiających identyfikację, zostanie funkcjonalnie usunięta, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać danych osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Co się stanie, jeśli Polityka prywatności ulegnie zmianie?

Powiadomimy naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmienimy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Danych Osobowych, których ujawnienia zażądał wcześniej Odwiedzający lub Upoważniony Klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub Upoważnionym Klientem, aby umożliwić takiemu Odwiedzającemu lub Upoważnionemu Klientowi uniemożliwienie takie ujawnienie.

Linki:

zawiera linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych linków powoduje przejście do innej witryny internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych stron, do których prowadzą łącza, ponieważ ich polityki prywatności mogą różnić się od naszych.